33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

۴۶ ویدئو ۴۷۶ بازدید

عمار جیکیج از کشور کرواسی قرائت سوره اعراف آیات ۱۵۶تا۱۵۷

قرائت عمار جیکیج از کشور کرواسی قرائت سوره اعراف آیات ۱۵۶تا۱۵۷ را ملاحظه میکنید که در سی سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اردیبهشت 95 در تهران برگذار شده بود ارائه کردند.

مذهبی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸