ساسان اسماعیل پور

ساسان اسماعیل پور

۱ ویدئو ۵ بازدید

همایش جمع‌بندی کنکور - مبحث ساختار اتم - استاد اسماعیل پور

در این ویدئو استاد اسماعیل پور، مدرس و طراح آزمون‌های قلم‌چی، مبحث ساختار اتم را تدریس میکند. https://orbitaledu.com/

آموزشی ۱۹ شهریور ۱۳۹۸