خبری و متفرقه
خبری و متفرقه
خبری و متفرقه

خبری و متفرقه

۲۴۲ ویدئو ۲۰۲٬۴۵۳ بازدید

سید حسن آقامیری به دو سال حبس و خلع لباس دائم محکوم شد

حسن آقامیری ساعتی قبل از خلع لباس خود خبر داد. وی در صفحه مجازی خود نوشته است که با شکایت دادستان ویژه تهران و به حکم قاضی شعبه دوم کیفری در دادگاه ویژه به ریاست دادستان کل کشور حکم صادر شده است. همچنین بر اساس مطلبی که آقامیری منتشر کرده، وی به 5 سال حبس تعلیقی نیز محکوم شده است.

اخبار ۲۲ دی ۱۳۹۷