مرتضی جاوید احمدآبادی

مرتضی جاوید احمدآبادی

۵۴ ویدئو ۱۳۹ بازدید

گشت و گذاری در مکالمات هتلی-درهتل های هلند چه می گذرد-دکتر مرتضی جاوید

گشت و گذاری در مکالمات هتلی-درهتل های هلند چه می گذرد-دکتر مرتضی جاوید

آموزشی ۳۰ مرداد ۱۳۹۸