بانک ایران نهال

بانک ایران نهال

۳۹ ویدئو ۸۶ بازدید

نهال گردو خوشه ای پاکوتاه | 09121263524

قیمت نهال گردو چندلر پیوندی 09121263524 مهندس احمد حسینی اصلاح شده ، دیرگل ، پاکوتاه ، پیوندی ، ژنوتیپ ، شناسنامه دار

متفرقه ۲۶ مهر ۱۳۹۸