felezyabe pishtaz
felezyabe pishtaz
felezyabe pishtaz

felezyabe pishtaz

۳۱۵ ویدئو ۱۷٬۳۱۳ بازدید

فلزیاب قرار گیری بین دو طلا

فلزیاب قرار گیری بین دو طلا فلزیاب بین دو هدف طلا یا هدف طلا با یک هدف از فلز دیگر قرار بگیرد شرایط متفاوتی را به همراه خواهد داشت و این دو نوع فلز طلا یا فلز طلا با فلز دیگر بر روی یکدیگر اثر متقابل میگذارد و در این فاصله بین دو هدف طلا یا هدف طلا با فلز دیگر میتواند شرایطی مانند محدوده مرکز طلا GOLD پدید اید و حذف این وضعیت بین دو هدف یا دو هدف طلا باید با شرایط تنظیمات فلزیاب قابل تشخیص باشد و شرایط بین دو هدف یا دو طلا که با یکدیگر فاصله در یک محدوده دارند با تعیین تنظیمات ترشهولد سطح و حجم THRESHOLD به نسبت عدد وی دی ای VDI در ادیت EDIT در فلزیاب فرکانسی یا فلزیاب جذبی مشخص نمود. منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34--- 09123800094 —--- 09126270600

طنز ۱ تیر ۱۳۹۷