مشرق نیوز
مشرق نیوز
مشرق نیوز

مشرق نیوز

۲۸۰ ویدئو ۱۰٬۶۵۰ بازدید

فیلم گریه حامد شاکرنژاد هنگام تلاوت سوره اسراء

فیلم گریه حامد شاکرنژاد هنگام تلاوت سوره اسراء / فرازی از قرائت آیه 23 و 24 سوره اسراء که با اشک های حامد شاکرنژاد همراه می شود. تلاوت حامد شاکرنژاد

مذهبی ۱۴ آذر ۱۳۹۷
حوادث
۳۰ ویدئو
حوادث
سرگرمی
۶ ویدئو
سرگرمی