مداحی و روضه

مداحی و روضه

۴۵ ویدئو ۲۴٬۴۱۴ بازدید

بزرگترین تعزیه روز عاشورا

تصویر هوایی از بزرگترین تعزیه روز عاشورا در عراق را که بصورت هنرمندانه اجرا شده می توانید ببینید

مذهبی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸