بازی سیاست
بازی سیاست
بازی سیاست

بازی سیاست

۷۴۹ ویدئو ۲۷٬۷۵۹ بازدید

حسن روحانی و آیه ای که درباره نقض برجام خواند

حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان آیه ای از قرآن را درباره نقض برجام قرائت کرد

اخبار ۱۵ مهر ۱۳۹۶