شگفتی علمی
شگفتی علمی
شگفتی علمی

شگفتی علمی

۱۱۸ ویدئو ۱۰٬۱۰۲ بازدید

اپراتور کشویی (ریلی) SEA ایتالیا

اپراتور فوق سریع BIG fast برای درب های ریلی (کشویی) با سرعت حرکت 45 سانتی متر بر ثانیه. www.pooyadoor.com

تکنولوژی ۱۱ شهریور ۱۳۹۶