متفرقه
متفرقه
متفرقه

متفرقه

۴۱ ویدئو ۶٬۹۴۳ بازدید

مزرعه گندم

مزرعه گندم وچگونکی استفاده از ادوات کشاورزی در کردستان

تکنولوژی ۱۴ مرداد ۱۳۹۶