مجله هوانوردی
مجله هوانوردی
۲۷۷ دقيقه ۶۷ ویدئو ۵۸۳ بازدید

ببینید: شوخی وحشتناک خلبان هنگام بلند شدن هواپیما

خلبان هنگام بلند شدن هواپیما مانور وحشتناکی انجام میده

تکنولوژی ۴ خرداد ۱۳۹۷
نمایشگاه هوایی برلین 2018 - ILA 2018
۳ ویدئو
نمایشگاه هوایی برلین 2018 - ILA 2018