حرف بزنیم
حرف بزنیم
حرف بزنیم

حرف بزنیم

۲۰۷ ویدئو ۱۵٬۰۴۳ بازدید

بررسی کسالت در ادای نماز و حالات عبادی

سخنان آیت الله دکتر حسینی قزوینی در پاسخ به این سوال که چرا برخی اوقات برای عبادت حال نداریم ؟؟؟؟

مذهبی ۲۶ مهر ۱۳۹۶