یاسین قاسمی بجد

یاسین قاسمی بجد

۵ ویدئو ۲۲ بازدید

وطن با صدای یاسین قاسمی

چو ناکس به ده کدخدایی کند / کشاورز باید گدایی کند دکلمه وطن با صدای یاسین قاسمی

موسیقی ۱ اردیبهشت ۱۳۹۸