تندرستی
تندرستی
تندرستی

تندرستی

۳۴۸ ویدئو ۶۴٬۸۷۴ بازدید

کامپوزیت ونیر برای اصلاح بدفرمی

از این روش میتوان برای اصلاح بد فرمی دندان ها و یا بستن فضاهای باز بین دندانی استفاده نمود. در اکثر موارد درمان با استفاده از این روش در یک جلسه انجام میشود.

سلامت ۲۲ شهریور ۱۳۹۶