آموزش اندروید android

آموزش اندروید android

۱ ویدئو ۹ بازدید

آموزش تغییر صدای زنگ و پیامک سامسونگ

فیلم آموزش تغییر صدای زنگ و پیامک سامسونگ (اندروید).

آموزشی ۱۴ اسفند ۱۳۹۷