بانوی روز
بانوی روز
بانوی روز

بانوی روز

۲۲۴ ویدئو ۹٬۶۲۳ بازدید

صحبت های بانوی پرسپولیسی : تنها آرزوم دیدن بازی تیمم از نزدیکه

استرس شدید خانم هوادار پرسپولیس برای ورود به ورزشگاه آزادی! اگر بعد از دیدن بازی در استادیوم بمیرم هم دیگر آرزویی ندارم

ورزشی ۲۰ آبان ۱۳۹۷
ماسک
۰ ویدئو
ماسک
متفرقه و سرگرمی
۱ ویدئو
متفرقه و سرگرمی
طب سنتی و پزشکی
۱۳ ویدئو
طب سنتی و پزشکی
هنرمندان
۳ ویدئو
هنرمندان
زنان
۱ ویدئو
زنان
مادر و نوزاد
۰ ویدئو
مادر و نوزاد
مشاوره
۲ ویدئو
مشاوره
خیاطی
۱ ویدئو
خیاطی