آشپزخونه دیدستان
آشپزخونه دیدستان
آشپزخونه دیدستان

آشپزخونه دیدستان

۴ ویدئو ۱۲۷ بازدید

آموزش تهیه تخم مرغ کشیده و استوانه ای

فیلم / آموزش تهیه تخم مرغ کشیده و استوانه ای پخته.

آموزشی ۲۶ اسفند ۱۳۹۸