سایت RazeMovafaghiat

سایت RazeMovafaghiat

۲۸ ویدئو ۱٬۲۴۹ بازدید

نظرات شرکت کنندگان اولین دوره پرواز تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس| محمود جولایی

https://razemovafaghiat.com/mental-diet-course 09121752854 با افتخار اولین دوره پرواز ، دوره تقویت عزت نفس و اعتماد به نفس با رضایت 100درصدی شرکت کنندگان به پایان رسید. اساتید بزرگ موفقیت در جهان بر این باورند که «داشتن همه چیز» آرامش و خوشبختی و احساس خوب را تضمین نمی کند اما داشتن «احساس خوب و رضایتمندی»، کسب همه چیز را تضمین می کند. زندگی یک انتخاب است. انتخاب بین فرصت ها و نتایج زندگی ما حاصل این انتخاب هاست.

آموزشی ۱ تیر ۱۳۹۸