بلبرینگ تاپ رول
بلبرینگ تاپ رول
بلبرینگ تاپ رول

بلبرینگ تاپ رول

۱۵ ویدئو ۱۷ بازدید

ایا بلبرینگ های چرخ ماشین من نیاز به تعویض دارند ؟

هنگام رانندگی با گوش کردن به صدایی که از چرخ ها شنیده میشود و با توجه به یک دست کشیدن فرمان به چپ یا راست قادر خواهید بود خرابی بلبرینگ چرخ را تشخیص دهید .

آموزشی ۳ مهر ۱۳۹۸