فیلم و طنز

فیلم و طنز

۵٬۷۰۱ دقيقه ۱٬۲۹۰ ویدئو ۶٬۶۸۸ بازدید

صدای گرم جناب خان در جمع نوازندگان جنوبی

فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بوداما یگانه بود و هیچ کم نداشت.. ⚘ .شبهای زاروگهشاملو.فلک داد و بیدادفلک صد داد و بیدادفلک تخت سلیمونسلیمون رفته بر بادسلیمونی که حکمکه حکمش باد می کردخودش می دید که تختکه تختش می بره باد....

موسیقی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷