09121897742 اجرای موسیقی مراسم، گروه موسیقی پاییز مهربان
09121897742 اجرای موسیقی مراسم، گروه موسیقی پاییز مهربان
09121897742 اجرای موسیقی مراسم، گروه موسیقی پاییز مهربان

09121897742 اجرای موسیقی مراسم، گروه موسیقی پاییز مهربان

۱۴۷ ویدئو ۶٬۶۸۷ بازدید

مداحی عرفانی برای مراسم ختم ۰۹۱۲۱۸۹۷۷۴۲ مدح متوفی با گروه موسیقی سنتی

نحوه اجرای مراسم ختم،نوازنده دف و نی،نوحه دشتی،نی زن،نی زن ختم،نی زنی،نی مداحی،نی نوازی دف و نی،نی و خواننده،نی و دف،نی و دف ترحیم،نی و دف و مداح،نی و دف و مداح جهت مراسم ترحیم،نی نوازی مداحی،گروه موسیقی،موسیقی سنتی،گروه موسیقی سنتی،موسیقی مراسم،موسیقی مجالس،موزیک سنتی،گروه موزیک،گروه موزیک سنتی،گروه موزیک مراسم،گروه موزیک مجالس،موزیک مجالس

موسیقی ۲ مرداد ۱۳۹۸