تعمیرگاه دیدستان

تعمیرگاه دیدستان

۳ ویدئو ۱٬۸۹۴ بازدید

ترفند شفاف شدن چراغ ماشین

آموزش ترفند رفع ماتی و کدری چراغ ماشین.

آموزشی ۲۹ تیر ۱۳۹۸