حیوانات
حیوانات
حیوانات

حیوانات

۳۷ ویدئو ۵۲٬۸۲۶ بازدید

آواز انواع سهره

آواز انواع سهره-آواز سهره ها باهم تفاوت دارد صدای سهره ماده، صدای تهییج سهره، دانلود صدای سهره صوتی طولانی، صدای تحریک سهره، صدای پرنده سهره ، دانلود صدای سره، سهره دهن لر ، صدای سهره نر ، فنچ ، اواز سهره مست ، دانلودصدای سهره ، صدای سره، تحریک سهره، سهره سینه سرخ ، صدای قناری، آواز سهره ماده ،، تشخیص سهره نر از ماده، رام كردن سهره وحشي، جوجه سهره، صدای سهره mp3، دانلود صدای قناری ، صدای سهره ماده ، سهره ماده ، غذای سهره

حیات وحش ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸