موزیک ویدیو
موزیک ویدیو
موزیک ویدیو

موزیک ویدیو

۲۰۰ ویدئو ۱۲۸٬۶۱۸ بازدید

نوازنده ویلن معلول با یک دست !

معلولیت محدودیت نیست این هنرمند خانم را ببینید که با یک دست بهتران موسیقی ها را مینوازد انسان نباید هیچوقت امید به زندگی را از دست بدهد

موسیقی ۲۵ آبان ۱۳۹۷
دانلود موزیک ویدیوهای لئو روخاس |  Leo Rojas
۹ ویدئو
دانلود موزیک ویدیوهای لئو روخاس | Leo Rojas