خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا
خبرگزاری ایسنا

خبرگزاری ایسنا

۵۳۸ ویدئو ۱۶٬۳۸۴ بازدید

ابداعات عجیب، موفق یا شکست‌خوردۀ پزشکی

ابداع روش‌های درمانی و پزشکی می‌تواند یکی از کارکردهای فکر و خلاقیت باشد. روش‌هایی که در ابتدا گاه عجیب به نظر می‌رسید اما برخی از آنها به بهبود بیماری‌هایی کمک کرده و برخی دیگر با شکست مواجه شده است. در این ویدئو به چند نمونه از نخستین اختراعات پزشکی اشاره می‌کنیم.

سلامت ۲۶ مهر ۱۳۹۷
محیط زیست
۲۶ ویدئو
محیط زیست
اقتصادی
۱۴ ویدئو
اقتصادی
سیاسی
۶۲ ویدئو
سیاسی
فرهنگی
۷۴ ویدئو
فرهنگی
اجتماعی
۳۱ ویدئو
اجتماعی
ورزشی
۳۱ ویدئو
ورزشی
علمی
۶۷ ویدئو
علمی
سلامت
۳۳ ویدئو
سلامت