یادگیری و آموزشی
یادگیری و آموزشی
یادگیری و آموزشی

یادگیری و آموزشی

۲٬۶۸۲ ویدئو ۳۲۸٬۴۲۵ بازدید

آموزش ریاضی دوازدهم - حد - استاد مسعود نژاد مبشر

آموزش تصویری درس ریاضی دوازدهم - حد - با تدریس استاد مسعود نژاد مبشر

آموزشی ۶ مهر ۱۳۹۷
ریاضی دهم انسانی
۵ ویدئو
ریاضی دهم انسانی
ریاضی دوم دبستان
۰ ویدئو
ریاضی دوم دبستان
عربی انسانی دوازدهم
۳ ویدئو
عربی انسانی دوازدهم
هندسه دوازدهم
۴ ویدئو
هندسه دوازدهم
فیزیک دوازدهم
۶ ویدئو
فیزیک دوازدهم
ریاضیات گسسته دوازدهم
۴ ویدئو
ریاضیات گسسته دوازدهم
شیمی دوازدهم
۱۷ ویدئو
شیمی دوازدهم
فارسی دوم دبستان
۰ ویدئو
فارسی دوم دبستان