منتظر

منتظر

۲۸ ویدئو ۱۱۳ بازدید

سخنرانی استاد رائفی پور - چهار شخصیت کربلا - (شناخت جبهه حق و باطل) - مشهد - 1391/04/04 - (جلسه 2)

http://mahdimouood.ir/post/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-4-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%84%D8%A7

مذهبی ۱ مهر ۱۳۹۸