موسیقی سرا
موسیقی سرا
موسیقی سرا

موسیقی سرا

۲۲۸ ویدئو ۲۶۸٬۱۰۱ بازدید

خواندن آواز بختیاری توسط آرمان امیدی نوجوان مسجد سلیمانی در قسمت پانزدهم برنامه عصر جدید 8 فروردین

خواندن آواز بختیاری بسیار زیبا توسط آرمان امیدی نوجوان مسجد سلیمانی در قسمت پانزدهم برنامه عصر جدید 8 فروردین

سرگرمی ۹ فروردین ۱۳۹۸