چجوری بسازم ؟
چجوری بسازم ؟
چجوری بسازم ؟

چجوری بسازم ؟

۸۶ ویدئو ۲۵٬۷۰۷ بازدید

تولید انرژی بدون دردسر و هزینه

تولید انرژی بدون دردسر و هزینه با استفاده از قانون القا الکتریکی

تکنولوژی ۱۴ شهریور ۱۳۹۷
وسیله الکتریکی و مکانیکی
۵۸ ویدئو
وسیله الکتریکی و مکانیکی
اوریگامی
۱ ویدئو
اوریگامی
mini gear
۶ ویدئو
mini gear
dave hax
۲ ویدئو
dave hax
Sonic Dad
۱ ویدئو
Sonic Dad