خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران
خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

۵۱۰ ویدئو ۲۰٬۷۳۹ بازدید

زندگی عجیب زن هندی در دریاچه!

پاتارونی گوش زن 65 ساله ساکن منطقه غربی بنگال هند اکنون 20 سال است که از طلوع خورشید خانه را ترک می کند و به دریاچه می رود و به مدت 12-14 ساعت تا گردن در آب می ماند.

اخبار ۲۳ آبان ۱۳۹۷
ورزشی
۲ ویدئو
ورزشی
خبری
۱ ویدئو
خبری
محیط زیست
۱۵ ویدئو
محیط زیست
علمی
۱۷ ویدئو
علمی
سرگرمی
۱۴ ویدئو
سرگرمی
سلامت
۵ ویدئو
سلامت
حوادث
۷۷ ویدئو
حوادث
اقتصادی
۲۳ ویدئو
اقتصادی