زرد نیوز
زرد نیوز
زرد نیوز

زرد نیوز

۲۱۸ ویدئو ۶۷۱٬۸۹۸ بازدید

فیلم لحظه جاری شدن سیل در شیراز و فرار مردم

فیلم لحظه جاری شدن سیل در شیراز و فرار مردم واژگونی چند دستگاه خودرو در پی بارش باران / دروازه قرآن شیراز

اخبار ۵ فروردین ۱۳۹۸