آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی
آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی
آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی

آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی

۷۸۲ ویدئو ۴۲٬۰۳۰ بازدید

آموزش تفاوت تلفظ صحیح V و W

دانلود فیلم آموزش تفاوت تلفظ صحیح V و W در زبان انگلیسی.

آموزشی ۲۹ دی ۱۳۹۷
زبان انگلیسی
۱ ویدئو
زبان انگلیسی