آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی
آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی
آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی

آموزشکده زبان یاسمن اسماعیلی

۸۱۵ ویدئو ۷۸٬۷۹۹ بازدید

آموزش مقدماتی و ساده زبان آلمانی

دانلود فیلم آموزش کلمات مهم آلمانی به راحت ترین شکل ممکن.

آموزشی ۱۹ مرداد ۱۳۹۸