تبلیغات خلاقانه
تبلیغات خلاقانه
تبلیغات خلاقانه

تبلیغات خلاقانه

۱۶ ویدئو ۷۱۰ بازدید

ویدیو تبلیغاتی شرکت هوندا که در سال 2014 برنده بهترین تبلیغ خلاقانه شد

شرکت هوندا از کجا به کجا رسید؟ هوندا در این تبلیغ خلاقانه و زیبا تمام محصولات تولیدی خود را از سال 1946 تاکنون معرفی میکند این ویدئو عنوان بهترین تبلیغ خلاقانه خودرویی را از آن خود کرد WINNER - 2014 BEST AUTO COMMERCIAL Honda "Hands"

هنری ۷ مهر ۱۳۹۷