برنامه تلويزيوني ثریا
برنامه تلويزيوني ثریا
برنامه تلويزيوني ثریا

برنامه تلويزيوني ثریا

برنامه تلویزیونی ثریا ﺩﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ساعت 23 شبکه یک

۴۴ ویدئو ۱٬۰۸۱ بازدید

مستند "همسایه غربی" روایت متفاوت ثریا از عراق- قسمت چهارم

"آنسوی دجله"؛ روایت متفاوت ثریا از عراق قسمت سوم سرزمین فرصت ها مجموعه مستند "همسایه غربی"

گردشگری ۱۷ شهریور ۱۳۹۷