برنامه تلويزيوني ثريا
برنامه تلويزيوني ثريا
برنامه تلويزيوني ثريا

برنامه تلويزيوني ثريا

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ تلویزیونی ﺛﺮﯾﺎ ﺩﯾﺪﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻬﺎﺭﺷﻨﺒﻪ ﻫﺎ ساعت 23 شبکه یک

۲۶۵ دقيقه ۱۱ ویدئو ۵۷۹ بازدید

انتقاد صریح عباسی از عملکرد صدا و سیما در مورد برجام

انتقاد صریح عباسی از عملکرد صدا و سیما در مورد برجام برنامه ثریا 97/4/27

سیاسی اجتماعی ۲۸ تیر ۱۳۹۷