برنامه تلويزيوني ثریا
برنامه تلويزيوني ثریا
برنامه تلويزيوني ثریا

برنامه تلويزيوني ثریا

۹۳ ویدئو ۱۴٬۰۳۳ بازدید

فیلم مکالمه فارسی ناو آمریکایی با نظامیان ایرانی

وقتی ناو هواپیما بر آمریکا مجبور می شود با بوشهر ایران به زبان فارسی صحبت کند.

اخبار ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸