قطعه شهدا
قطعه شهدا
قطعه شهدا

قطعه شهدا

۱۸ ویدئو ۴۸۸ بازدید

آدم باباشو با یک میلیارد عوض میکنه ؟ دختر شهید جواب داد

لحظه اعلام خبر شهادت شهید علیرضا بابایی به دخترش در مدرسه وقتی اول ازش میپرسن حاضری به خاطر سهمیه و پول و ... پدرتو بدی بره ....

مذهبی ۳ فروردین ۱۳۹۸