خیاطخونه
خیاطخونه
خیاطخونه

خیاطخونه

۱ ویدئو ۸۴ بازدید

آموزش دوخت پارچه چهل تیکه

فیلم آموزش دوخت پارچه چهل تیکه در شکل های مختلف، ستاره، مربع و ...

آموزشی ۱۶ اسفند ۱۳۹۷