مدرسه دیدستان
مدرسه دیدستان
مدرسه دیدستان

مدرسه دیدستان

۱۶ ویدئو ۲٬۸۶۶ بازدید

اموزش نماز ظهر

فیلم اموزش کامل نماز ظهر به صورت تصویری به همراه زیر نویس آیات و ذکر.

آموزشی ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش حیوانات
۲ ویدئو
آموزش حیوانات
آموزش زبان به کودکان
۱ ویدئو
آموزش زبان به کودکان
علوم  - ابتدایی
۰ ویدئو
علوم - ابتدایی
ریاضی  - ابتدایی
۰ ویدئو
ریاضی - ابتدایی
فارسی  - ابتدایی
۳ ویدئو
فارسی - ابتدایی