آلا

آلا

۱٬۳۳۹ ویدئو ۲۷٬۰۸۶ بازدید

فیلم جلسه 29 - ریاضی _ چهارم دبیرستان _ بیضی(قسمت سوم)

تکمیل معرفی بیضی، وتر کانونی بیضی، معادله گسترده بیضی و نحوه ی استفاده از آن و اینکه چه چیزهایی رو از معادله ی گسترده ی بیضی مستقیم و چه چیزهایی رو غیر مستقیم می تونیم پیدا بکنیم. حل مثال کاربردی از معرفی و مقایسه دایره و بیضی و وضعیت بین دایره و بیضی

تدریس ۲۹ دی ۱۳۹۷