گروه ساعت شنی

گروه ساعت شنی

۴ ویدئو ۹۷ بازدید

آموزش معکوس کردن فیلم در پریمیر

در این قسمت یاد میگرید با امکانات نرم افزار پریمیر چگونه یک پلان از یک ویدیو رو معکوس کنید(فقط در یک دقیقه).

آموزشی ۱۵ فروردین ۱۳۹۸
آموزش ایلوستریتور ساعت شنی
۰ ویدئو
آموزش ایلوستریتور ساعت شنی
آموزش پریمیر ساعت شنی
۱ ویدئو
آموزش پریمیر ساعت شنی
آموزش فتوشاپ ساعت شنی
۲ ویدئو
آموزش فتوشاپ ساعت شنی