33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

33مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم

۵۳ ویدئو ۴۹۵ بازدید

مجتبی فردفانی سوره الرحمن

قرائت مجتبی فردفانی سوره الرحمن را ملاحظه میکنید که در سی سومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم اردیبهشت 95 در تهران برگذار شده بود ارائه کردند.

مذهبی ۶ فروردین ۱۳۹۸