پوريا مظفريان

پوريا مظفريان

۳ ویدئو ۴٬۰۹۲ بازدید

پوریا مظفریان؛ یه آدم قدر مطلقی باش

پوریا مظفریان؛ یه آدم قدر مطلقی (مثبت نگر) باش.

آموزشی ۳ اسفند ۱۳۹۷