پایش
پایش
پایش

پایش

برنامه تلویزیونی پایش یکشنبه ها:تحلیل بازار، مسابقه برند ایرانی و مسابقه جوان موفق 3شنبه ها از شبکه یک :معرفی کسب وکار ها، ستادپیگیری مشکلات تولید و میدون نوآوری

۳۷۶ دقيقه ۱۲ ویدئو ۲۸۲ بازدید

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - پایش

۲۸ مرداد ۱۳۹۷ - پایش با موضوع مرور تحولات اقتصادی هفته و پیگیری پیشگیری از احتکار و بررسی موضوع پزشکان فراری از کارت خوان

تجاری ۲۹ مرداد ۱۳۹۷