پایش
پایش
پایش

پایش

۲۶ ویدئو ۱٬۹۷۸ بازدید

برنامه پایش در مورد دستمزد و وام های پرداختی به نمایندگان مجلس

برنامه پایش در مورد دستمزد و وام های پرداختی به نمایندگان مجلس

سیاسی اجتماعی ۲۴ مهر ۱۳۹۷