نصر تی وی
نصر تی وی
نصر تی وی

نصر تی وی

رسانه ای برای آنان که رسانه ای ندارند آیینه ای که حقیقت را منعکس می کند برای آنان که تشنه حقیقت هستند

۵۵۷ دقيقه ۹۵ ویدیو

سال نو یعنی تو ...

تا حالا اينطوری به كسی عيد رو تبريک گفتين؟!

هنری ۲۸ اسفند ۱۳۹۷