نصر تی وی
نصر تی وی
نصر تی وی

نصر تی وی

رسانه ای برای آنان که رسانه ای ندارند آیینه ای که حقیقت را منعکس می کند برای آنان که تشنه حقیقت هستند

۸۳۹ دقيقه ۱۹۴ ویدئو ۱٬۷۳۶ بازدید

clash of kids

کلش آف کیدز

سیاسی اجتماعی ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷