حسینیه موج الحسین
حسینیه موج الحسین
حسینیه موج الحسین

حسینیه موج الحسین

۱۲ ویدئو ۲۸۳ بازدید

مداحی عشق یعنی خامنه ای در هیئت لبنانی

مداحی "عشق یعنی خامنه ای" با صدای مداحان لبنانی حسین عجمی و حسن عمیص

مذهبی ۲۶ شهریور ۱۳۹۸