میلیتاریHD
میلیتاریHD
میلیتاریHD

میلیتاریHD

۱۶۹ ویدئو ۲۷٬۶۴۳ بازدید
مسابقات ارتش های جهان
۳ مسابقات ارتش های جهان
مستندِ جنگ
۱ مستندِ جنگ
سربازی
۱ سربازی
تحلیلی
۲۲ تحلیلی
تجهزیات نظامی
۱۶ تجهزیات نظامی
نیروی دریایی
۸ نیروی دریایی
هلیکوپتر
۵ هلیکوپتر
جنگنده
۱۶ جنگنده