دانشکده مکانیک

دانشکده مکانیک

۲۹۶ ویدئو ۵٬۹۲۹ بازدید

آموزش درس اصول پیشرانش (جلو برندگی) - کریم مظاهری - جلسه بیست و سوم

دانشکده مهندسی هوافضا - آموزش حرفه ای درس اصول پیشرانش (جلو برندگی) - مدرس : دکتر کریم مظاهری - جلسه بیست و سوم

آموزشی ۵ مهر ۱۳۹۷
ارتعاشات
۲۳ ویدئو
ارتعاشات
مقاومت مصالح 1
۲۲ ویدئو
مقاومت مصالح 1
عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)
۲۸ ویدئو
عملکرد هواپیما (Aircraft Performance)
مدیریت راهبردی
۲۳ ویدئو
مدیریت راهبردی
آئرودینامیک ۱
۲۵ ویدئو
آئرودینامیک ۱
اصول پیشرانش (جلوبرندگی)
۲۷ ویدئو
اصول پیشرانش (جلوبرندگی)
ترمودینامیک 2
۲۶ ویدئو
ترمودینامیک 2
دینامیک
۱۶ ویدئو
دینامیک