مشرق نیوز
مشرق نیوز
مشرق نیوز

مشرق نیوز

۴۳۳ ویدئو ۹۵٬۴۳۷ بازدید

فیلم رفتار عجیب ترامپ با خبرنگاران !

ترامپ‌ در پاسخ به خبرنگاران که در مورد حرف‌های نژادپرستانه اش از او می‌پرسیدند: ساکت...ساکت...ساکت...ساکت

سیاسی ۲۵ تیر ۱۳۹۸
حوادث
۱۱۲ ویدئو
حوادث
سرگرمی
۳۲ ویدئو
سرگرمی