آشپزخونه دیدستان
آشپزخونه دیدستان
آشپزخونه دیدستان

آشپزخونه دیدستان

۷ ویدئو ۲۷۷ بازدید

سرخ کردن بادمجون طلایی

فیلم اموزش پخت بادمجون طلایی بدون جذب روغن خوشمزه.

آموزشی ۲۶ فروردین ۱۳۹۸