مسابقه خانوادگی خانه ما
مسابقه خانوادگی خانه ما
مسابقه خانوادگی خانه ما

مسابقه خانوادگی خانه ما

۳۶ ویدئو ۴۵٬۱۲۰ بازدید

فصل ششم مسابقه «خانه ما» در شهر تبریز :: قسمت دهم (آخر)

در این فصل از مستند مسابقه «خانه ما» سه خانواده تبریزی (خانواده جوادی، اسکندانی و پایسته) قرار است یک ماه را با مبلغ 800 هزار تومان زندگی کنند و در چالش ها و ماموریت های مسابقه با یکدیگر رقابت کنند و در آخر خانواده برنده، 100 برابر پولی را که برایش باقی مانده را جایزه می گیرد.

سرگرمی ۲۵ اسفند ۱۳۹۸
سری سوم  مسابقه خانه ما
۱۰ ویدئو
سری سوم مسابقه خانه ما
سری اول مسابقه خانه ما
۹ ویدئو
سری اول مسابقه خانه ما
سری دوم مسابقه خانه ما
۹ ویدئو
سری دوم مسابقه خانه ما
سری ششم مسابقه خانه ما
۱۰ ویدئو
سری ششم مسابقه خانه ما
سری پنجم مسابقه خانه ما
۱۱ ویدئو
سری پنجم مسابقه خانه ما
سری چهارم مسابقه خانه ما
۱۰ ویدئو
سری چهارم مسابقه خانه ما